BOK Den Haag
Terug

Trainingsprincipes

In deze blog gaan we bespreken wat training nou precies inhoudt en worden de verschillende trainingsprincipes in kaart gebracht.

Trainingsprincipes

Wat is training?

“Oefening baart kunst” is een spreekwoord dat je vaak hoort. Dit spreekwoord is ook van toepassing op training, een groter trainingseffect kan worden bereikt door vaker te trainen. Daarbij is het belangrijk om genoeg rust te houden zodat je lichaam voldoende tijd heeft om te herstellen.

Hoe ontstaat een trainingseffect?

Om een trainingseffect te creëren moet de training uitdagend genoeg zijn om de zogeheten homeostase van het lichaam verstoren. De homeostase zorgt ervoor dat het lichaam in balans blijft. Bij herhaaldelijke verstoring zal het lichaam zich automatisch aanpast om deze balans te bewaren waardoor het lichaam getrainder wordt. Dit proces wordt supercompensatie genoemd.

Basisprincipes van training

-          Individualiteit

Elk mens is verschillend, wat voor de één optimaal is hoeft voor de ander helemaal niet zo te zijn. Bij het gebruiken van online trainingsschema’s is het daarom belangrijk om te kijken voor wie het schema is opgesteld. Een gepersonaliseerd trainingsschema geniet altijd de voorkeur over een algemeen trainingsschema.  

-          Overload

Met overload wordt bedoelt dat de training zwaar genoeg moet zijn om de homeostase te verstoren. In loop der tijd zal de overload steeds vergroot moeten worden, dit kan op verschillende manieren: meer herhalingen, meer sets, korte rustperiodes, zwaarder gewicht en het sneller of langzamer uitvoeren van oefeningen.

-          Specifiteit

Met specificiteit wordt bedoelt dat jet datgene wilt trainen dat je wilt verbeteren. Om een simpel voorbeeld te geven wil jij harder schieten met voetbal dan heeft het geen zin om keihard je armen te gaan trainen. Het is daarom belangrijk om te weten waar je precies beter in wilt worden zodat je vervolgens je training hierop kan indelen.

-          Reversibiliteit

Dit wil zeggen dat als jij stopt met trainen de gewonnen spiermassa en/of conditie weer afneemt, je lichaam beschouwt dit namelijk als niet meer nodig en zal het dan weer langzaam afbreken.

Afgeleide principes:

Daarnaast zijn er nog meer principes die van toepassing zijn op training:

-          Continuïteit

Consistentie en blijven trainen om reversibiliteit tegen te gaan en voorkomen dat je prestatieniveau verslechtert.

-          Verminderde meeropbrengst

Naarmate je getrainder wordt moet je steeds meer doen om vooruitgang te boeken. Echte topatleten trainen enorm veel zelfs alleen al om hun eigen niveau vast te houden.

-          Progressiviteit

Naarmate je langer traint zal de belasting van de trainen progressief (geleidelijk) verhoogd moeten worden om een trainingseffect te creëren,

-          Variatie

Het is goed om eens in de  zoveel tijd je oefeningselectie aan te passen zodat je lichaam weer nieuwe prikkels krijgt.

Rekening houdend met deze principes kan er voor elk persoon een optimaal trainingsschema worden samengesteld. Voor meer vragen hierover kan je altijd contact opnemen via onze mailbox.